Rödeby Brukshundklubb

 

Öppen kommunikation trivselregler

att vi alla har en god dialog med varandra.

 

Ta tag i problem och försök lösa dem på bästa sätt.

 

God kamratskap - att ställa upp i både med- och motgångar.

 

Medverka till utveckling att föra klubben och verksamheten framåt.

 

Ställa upp för klubben vara aktiv och hjälpa till efter bästa förmåga. Det är vi medlemmar som är klubben. 

 

Ta väl hand om varandra.Vi är alla viktiga medlemmar oavsett vad vi har för mål med vår hund.

 

Att ta del av och följa de regler som finns för klubben.