Rödeby Brukshundklubb

 

Friskvårdsprojektet Upp och hoppa – sund med hund.

Svenska Brukshundklubben har tagit fram ett träningskoncept, där hundägaren tränar tillsammans med sin hund. Syftet är att ge hundägare och instruktörer motivation och idéer för att öka den fysiska aktiviteten hos förare och hund.

Med projektet "Upp och hoppa – sund med hund" hoppas Svenska Brukshundklubben kunna bidra till att vända den trend som visar på att den fysiska aktiviteten minskar och den psykiska ohälsan ökar hos människor idag. Det övergripande syftet med Sund med hund är att öka kunskapen om och färdigheten i att använda naturen som verktyg för ökad fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.  Dora promenerar

Till vem vänder sig Sund med hund?

För många har friskvårdsträningen blivit en livsstil och för andra har det medfört en total ändring av livsbetingelserna till det positiva. För hunden och hundägaren finns stora hälsovinster att göra såväl för kroppens välmående som för de mentala processerna. Med andra ord Sund med hund!

Förarens motivation och fantasi avgör oftast valet av träningsmetoder. Behovet och utformningen av friskvårdsträningen är mycket individuell beroende på vad hunden och hundägaren har för förutsättningar och vad hundägaren har för målsättningen med träningen. Alla träningsupplägg är unika inte bara beroende på hunden utan även beroende på den enskilda individen.

Sund med hund är anpassad till allas behov, oavsett om ni är nybörjare eller redan aktiva tillsammans med hunden.

 må bra rör på dig

Med cirkelträning menas att kursdeltagaren och dennes hund tränar hela kroppen både tidseffektivt och med varierande övningar. Det viktigaste är rörelseutförandet av momentet inte mängden för att få maximal effekt av träningen. Kvalitet framför kvantitet. Jämför dig inte med grannen. Du vet inte vilka förutsättningar denna har.

Repetitioner är det antal gånger som deltagaren och hunden utför en övning i rad utan vila på en station. Antalet repetitionerdeltagaren och hunden utför är beroende av vilka förutsättningar de har. Det ska vara roligt att träna! Detta är inte tävling eller stress!

 

Ett varv innehåller alla stationer dvs sex stycken med ett bestämt antal repetitioner eller träning under en viss tid vid varje station. Station 7 är uthållighet och tränas separat. Anledningen till att station 6 alltid är snabbhet eller explosivitet är att deltagaren och hunden då är varma och skaderisken blir mindre. Varje station koncentrerar sig på en muskelgrupp. På så vis får människa och hund en allsidig träning. Det finns fyra nivåer där grön är lättast och svart är svårast. Däremellan kommer blå och röd. Stationerna är som följer: 1. Nacke/hals,2. Bröst/armar/Bog/framben,3. Core/rygg,4. Länd/ben/Länd/bakben,5. Rörlighet,6. Snabbhet.

Vila mellan träningspassen är mycket viktigt. Deltagaren och hunden bör vila mellan 24-48 timmar mellan varje cirkelträningspass för att undvika överansträngning och skador i muskulaturen. Det är viktigt med uppvärmning före träning och nedvarvning och stretching efter träningen för både deltagaren och hunden. Stretching både på människa och hund är viktig för att tidigt upptäcka eventuella skador eller ömmande muskler och /eller leder efter träningen. Stretching bör ske inom 30 minuter efter avslutat träningspass.

På SBK.s hemsida finns filmer som visar momenten. Sökvägen är startsida/utbildning och aktivitet/videogalleri/cirkelträning.

Sund med hund finns också på facebook och på instagram under SBK.

Videorna finns också på SBKs youtube-kanal.

 sund med hundmaterial

På hemsidan under rubriken ”På gång inom sund med hund” hittas digitala lopp och andra aktiviteter.

En annan del i projektet är ”löparskolan”. Under rubriken ”löparcoachen” finns videor som kan vara av värde att se på även om man inte vill springa ex. ”hunden ska ej dra i kopplet”.

I videon”styrketräning med hund” visas inlärning av momenten i grön nivå för hund. Det finns också fjällskola, skidskola och kostskola på hemsidan om man är intresserad.

Läs mer i länken nedan,

Sund med hund