Rödeby Brukshundklubb

 

Klubbens historia

 

Rödeby Brukshundklubb startades först som Rödeby Hundförening i februari 1991. I starten var det åtta stycken medlemmar varav fyra var riktigt inbitna SBK:are. Målsättningen var från början att bli en lokalklubb inom SBK.

 

Redan under våren startades vår kursverksamhet upp då några var instruktörer. Då var vi på Gullberna där klubben hade tillgång till appellplan och lektionssal. Påskdagen 1991 hade klubben sin första träningstävling.RBK historia stuga 2

 

I augusti 1991 tillstyrkte Blekinge distriktet klubbens ansökan att bli lokalklubb inom SBK. Att det blev just Rödeby BK var för att det fanns ett underlag med hundägare och att de flesta som startat upp klubben bodde runt Rödeby.

 RBK historia stuga 1

Nu gällde det att hitta ett lämpligt klubbområde i Rödeby. Kommunen lät klubben arrendera ett stort område vid Rödeby idrottsplats och fick tillträde redan våren -92. Det planerades för en appellplan och med tillgång till en liten barack kunde kursverksamheten snabbt flyttas dit. Maj -92 genomfördes den första officiella lydnadstävlingen som följdes av ytterligare en under hösten. Det arrangerades även ett BoK-prov. (Bevakning och Karaktärsprov, ersattes sedan med MH)

RBK gräsmatta

Klubben växte snabbt ur baracken och under hösten -92 inköptes en militärbarack, samtidigt letade vi efter ett annat klubbområde som inte låg så nära ett villaområde. Under våren -93 monterades baracken ner och med hjälp av militären forslades allt material ner till en lagringsplats vid Torskors. I augusti -93 blev det klart med kommunen att arrendera det nuvarande klubbområdet i Sofielund. November -93 blev det klartecken att börja bygga. Tack vare fina insatser av egna klubbmedlemmar och ALU-arbetare tog klubbstugan form, appellplanerna anlades och när belysningsmasterna var på plats så var målet uppnått.